Skip to main content

Resultados esperados

Proxecto nacce: Apoiaremos a empresas e emprendedores

Coordinación e xestión do proxecto

 • Estructuras de coordinación do proxecto creadas.
 • 5 reunións transfronterizas.
 • 8 informes de seguimento técnico.
 • 8 informes de seguimento financiero.

Observatorio transfronterizo do sector TIC

 • 1 BB DD de boas prácticas.
 • 1 análisis DAFO e estudio coiuntural
 • 1 BB DD de axentes participantes potenciais
 • 4 Informes semestrais do sector TIC

Centro de apoio á creación de empresas TIC

 • Identificación de 10 ideas innovadoras

Evaluación

 • 1 plan de evaluación interno.
 • 4 informes semestrais de evaluación.
 • 1 informe de evaluación externa.

Difusión do proxecto

 • 1 Xornada europea
 • 2 Xornadas nacionais
 • Páxina web
 • Newsletters trimestrais
 • 3 Rodas de prensa
 • 5 artículos en prensa escrita

Análise das novas liñas de negocio TIC e a súa implantación no texido empresarial Galicia - Norte de Portugal

 • Colaboración activa entre as empresas TIC existentes en ambos lados da frontera e que se traduzca na xeración de al menos 10 novas liñas de negocio.
 • Creación (ou consolidación no caso das creadas antes de 2 anos do proxecto NACCE), de 20 empresas TIC en Galicia e Norte de Portugal